Công trình nổi bật

Thi công cảnh quan Biệt thự T3 – 14,15 – Khu đô thị Ciputra

Đăng vào ngày: 29/07/2016 15:16 | Chia sẻ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN TẦM NHÌN XANH  gửi tới khách hàng tham khảo một số hình ảnh của công trình thi công cảnh quan Biệt thự T3 – 14,15 – Khu đô thị Ciputra.

1469780626205_468_result 1469780626240_469_result 1469780626322_470_result 1469780626538_472_result 1469780626761_473_result 1469780627152_475_result 1469780627284_476_result 1469780627447_477_result 1469780627562_478_result 1469780627691_479_result 1469780627761_480_result 1469780627860_481_result 1469780627945_482_result 1469780628009_483_result 1469780628087_484_result 1469780628159_485_result 1469780628272_486_result 1469780628370_487_result 1469780628447_488_result 1469780628516_489_result 1469780628563_490_result 1469780628688_491_result 1469780628747_492_result 1469780628806_493_result