Công trình nổi bật

Thi công cảnh quan Vinpearl Hạ Long.

Đăng vào ngày: 29/07/2016 15:33 | Chia sẻ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN TẦM NHÌN XANH  gửi tới khách hàng tham khảo một số hình ảnh của công trình thi công cảnh quan Vinpearl Hạ Long.

FullSizeRender_result FullSizeRender (26)_result FullSizeRender (25)_result FullSizeRender (24)_result FullSizeRender (23)_result FullSizeRender (22)_result FullSizeRender (21)_result FullSizeRender (20)_result FullSizeRender (19)_result FullSizeRender (18)_result FullSizeRender (17)_result FullSizeRender (16)_result FullSizeRender (15)_result FullSizeRender (14)_result FullSizeRender (13)_result FullSizeRender (12)_result FullSizeRender (11)_result FullSizeRender (10)_result FullSizeRender (8)_result FullSizeRender (7)_result FullSizeRender (6)_result FullSizeRender (5)_result FullSizeRender (4)_result FullSizeRender (3)_result FullSizeRender (1)_result 1469782744438_508_result 1469782722547_507_result 1469782684624_505_result