Phân Bón

Giá: Liên hệ

Thông tin về sản phẩm

Công dụng:

– Tăng sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

– Tăng năng suất, chất lượng nông sản.

– Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất.

Cách dùng:

– Cà phê (nuôi trái): 600-800 kg/ha/lần (bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa)

– Hồ tiêu (nuôi trái): 0,2-0,3kg/lần

– Cây ăn trái:

+ Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 1-2 kg/cây/năm

+ Giai đoạn kinh doanh: 1-3 kg/cây/lần

*Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng